За Европа без кожи
Въпроси. За медиите.
Light

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

1. Какво е положението с фермите за кожи в Европейския съюз (ЕС)?
Повечето страни от ЕС са забранили или ограничили отглеждането на животни специално за техните кожи. Понастоящем все още е законно да се отглеждат и убиват животни с такава цел във Финландия, Полша, Литва, Гърция, Швеция (само за норки), Румъния и България.

Искам да науча повече
За да видите страните, които са забранили отглеждането на животни за козина, кликнете тук: https://www.furfreealliance.com/fur-bans/
2. Кои животински видове се отглеждат в Европа за козината им?
Американски норки, лисици, чинчили и енотовидни кучета. Най-разпространените животни, отглеждани за кожи, са норките.

Повече информация В България се отглеждат близо 130 хиляди норки във фермата за кожи до с. Маджерито, Старозагорско, от която „Невидими животни“ публикува кадри през април 2022 г. В ЕС се отглеждат общо близо 40 милиона животни само за кожи.
3. Какви са причините ЕС да забрани отглеждането на животни за кожи, както и вноса на кожи?
Фермите за кожи са несъвместими с хуманното отношение към животните. Затворени в тесни клетки, лисиците, норките, енотите и чинчилите не могат да задоволяват естествените си нужди и неизбежно страдат. Често се нараняват помежду си, а понякога и сами. Животните извършват безцелни повтарящи се движения часове наред, които показват, че са подложени на много стрес. Всичко това се прави само и единствено за аксесоари и украшения на дрехи, поради което много страни вече са забранили тази практика.

Целта е също така да се предотврати навлизането на този неетичен продукт — кожите от животни, убивани само с тази цел — в ЕС от други страни като Китай или Русия.
4. Какво представлява Европейската гражданска инициатива и каква е нейната цел?
Европейската гражданска инициатива е инструмент, чрез който гражданите на ЕС могат да предлагат законодателни промени директно на Европейската комисия. Това е възможност за европейците да играят активна роля в създаването на политиките в ЕС.

За да бъде разгледана от Комисията, инициативата трябва да бъде подкрепена и подписана от поне 1 милион граждани в целия ЕС.

Повече информация https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/get-involved/european-citizens-initiative_bg
5. Защо трябва да предоставя ЕГН?
За да бъдат задължени европейските институции да разгледат дадена Европейска гражданска инициатива, тя трябва да бъде подписана от един милион реални граждани, поради което се изисква проверка на самоличността от държавите. Тези данни се използват само и единствено за целите на инициативата и в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR). Ние не получаваме и не можем да видим Вашето ЕГН.

Повече информация
Подробни изисквания и правила за Европейските граждански инициативи можете да намерите тук: https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/implementation-national-level/data-requirements_bg
6. На какви критерии трябва да отговарям, за да се включа в Европейска гражданска инициатива?
Европейската гражданска инициатива е отворена за гражданите на ЕС, които са навършили възрастта за гласуване на изборите за Европейски парламент. Българските граждани могат да се подписват при 18-годишна възраст

Повече информация
Подробни изисквания и правила за Европейските граждански инициативи можете да намерите тук: https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/implementation-national-level/data-requirements_bg
!
НАЗАД КЪМ ГЛАВНАТА СТРАНИЦА Chevron